Predĺžovanie rias technikou 1D

Tento kurz je vhodný pre začiatočníkov , pre ktorých je potrebné osvojenie  základných techník predlžovania rias.

Na tomto kurze sa naučíte záklanú techniku lepenia rias 1:1

Doba trvania kurzu: 1-2 dni

Teória:

 • Definícia mihalníc

 • Rastový cyklus mihalníc

 • Druhy,dĺžky a zakrivenia mihalníc

 • Príprava zákazníka

 • Ošetrovanie a hygiena

 • Technologický postup

 • Prípravky a pomôcky

 • Indikácie a kontraindikácie

 • Starostlivosť po aplikácií mihalníc

 • Odstraňovanie mihalníc – technologický postup

Kurz sa skladá z troch časti: 

 • Teóretická časť 

 • Prax: Nácvik na umelom modele   

 • Prax: Nácvik na živom modele

Cena:

1- dňový kurz 129€

2- dňový kurz 149€

V cene kurzu sú pinzety na predĺžovanie rias zdarma.

Predĺžovanie rias technikou 2-5D Objemové mihalnice

Tento kurz je vhodný pre pokročilé lash stylistky alebo pre absolventky kurzu 2-5D mihalníc.

Na tomto kurze sa naučíte zhotoviť objemové – husté riasy.

Teória:

 • Definícia objemových mihalníc

 • Druhy,dĺžky a zaktivenia mihalníc

 • Príprava zákazníka

 • Ošetrovanie a hygiena

 • Technologický postup

 • Prípravky a pomôcky

 • Indikácie a kontraindikácie

 • Starostlivosť po aplikácií mihalníc

 • Odstraňovanie mihalníc – technologický postup

Kurz sa skladá z troch časti: 

 • Teóretická časť 

 • Prax: Nácvik na umelom modele   

 • Prax: Nácvik na živom modele

Cena:

1- dňový kurz 139€

2- dňový kurz 149€